ابررایانه شرکت IBM

هوش مصنوعی تا وقتی نتواند احساسات را درک کند، نمی تواند به معنای واقعی کلمه مجاب کننده باشد. روباتی که نتواند تفاوت های ظریف آنچه می گویید را متوجه شود به چه دردی می خورد؟ اما IBM اعتقاد دارد روبات ها می توانند کمک کنند. ابررایانه ی هوش مصنوعی شرکت IBM به روزرسانی تازه ای دریافت کرده است که ابزار بسیار بهتری برای تحلیل لحن در اختیار آن می گذارد. به این ترتیب واتسون حالا قادر است طیف گسترده ای از احساسات را حتی در نوشته های شما نیز درک کند؛ چه شادی و چه غم. با این توصیف اگر زمانی که از لحاظ احساسی چندان روبراه نیستید به همه بگویید خوب هستید، واتسون قادر خواهد بود همان یک ذره ناراحتی که در لحن شما وجود دارد را تشخیص دهد.

توانایی واتسون در تشخیص تمایلات اجتماعی مثل برونگرایی نیز بیشتر شده است و می تواند به جای نگاه کردن به تک تک کلمات به صورت جداگانه، کلیت جملات را مورد بررسی قرار دهد (این از لحاظ درک بافتار معنایی آنها اهمیت زیادی خواهد داشت)

واتسون باید در ابراز احساسات نیز بهتر شده باشد. به روز رسانی های انجام شده، موتور تبدیل متن به گفتار جدیدی نیز به آن می افزاید که پاسخ های آن را با لحن متناسب تری بیان می کند. برای مثال اگر عصبانی باشید، واتسون با لحن تند پاسخ شما را نخواهد داد. معنای این موضوع آن نیست که رایانه ی IBM احساس پیدا کرده است، اما قابلیت یاد شده به علاوه ی قابلیت تحلیل لحن جدیدی که درباره اش گفتیم، به آینده ای اشاره دارند که در آن هوش مصنوعی به جای سردی و بی تفاوتی همیشگی، نسبت به خلق و خوی شما حساس خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.