در مورد فضاي شنيداری بیشتر بدانیم

مهندسين صداي درجه يک، هميشه يک جمله معروف بعد از مرحله ميکس دارند. (حالا زمان تست اتومبيل است.) مي دانم که تعجب کرد يد اما اين حقيقت وجود دارد که يک اتومبيل، فضاي شنيداري خارجي بسيار خوبي براي تست يک ميکس مي تواند باشد. فاکتورهاي زيادي براي اين موضوع وجود دارد که در زير به پاره اي از آن ها اشاره مي کنيم:

1 ‏. شکل و فضا : هيچ ديوار موازي (Wall Parallel ‏) در ماشين جود ندارد و ديوارهاي بدنه بسيار نازک، بدون گوشه و گنج هستند.

2. بلندگوها : هميشه بلندگوها در ماشين، نسبت به خط افقي داخلي، تراز نصب مي شوند و دليل آنکه اغلب در عقب ماشين در يک کابينت به شکل افقي و در پنل درها به شکل عمودي قرار مي گيرند اين است که هيچ گونه سيگنال خارجي از پشت بلندگوها شنيده نشود. در نهايت شنونده صدايي واضح و کاملا در چرخش را خواهد شنيد.

3. فرکانس هاي بالا : پنجره هاي يک ماشين که زاويه اي يبن 3 ‏الي 12 ‏درجه نسبت به خط عمود دارند با منحني هاي کاملي که در گوشه هايشان وجود دارد، عامل اصلي انعکاس فرکانس هاي بالا هستند. همچنين فرکانس هاي بالا وقتي در محيط کابين ماشين پخش مي شوند، توسط داشبورد جلوي ماشين جذب شده و فيلتر مي شوند. سقف، در و کف ماشين نيز در پوشش دادن و جذب فرکانس هاي بالا مثل داشبورد عملي مي کنند.

‏4. فرکانس هاي مياني : بيشتر ماشين ها براي قطع کردن صداي مو تور و صداهاي ناهنجاري که توي جاده است، صداهاي داخلي ماشين و بهترين حالت شنيدن صداي ضبط صوت، محيط داخلي را به شيوه هايي خاص آکوستيک مي کنند. صندلي ها و پوشش هاي در هاي ماشين بعلاوه ي خود سرنشين ها، همگي به جذب فرکانس هاي مياني و بالا کمک مي کنند.

5. فرکانس هاس پايين : عموماً در اتومبيل، بيشتر رِنج هاي پاييني مستقيما وارد و جذب ديوارها مي شود. در نتيجه شما هيچگونه هامي در فضاي داخلي ماشين تان نداريد که مشکلي ايجاد کند. در نهايت هر ارتعاشي توسط فوم هايي که زير پا قرار دارند جذب خواهند شد.

‏در نتيجه ماشين را مي شود به عنوان يک فضاي باز تصور کرد که هم در داخل ماشين و هم با پخش کردن و گوش دادن خاج از ماشين، مي تو انيد خروجي استوديوتان را بعد از ميکس مورد بررسي قرار دهيد. پس مکاني که در آنجا مشغول کار هستيم، در چگونگي نحوه شنود ما تاثير بسزايي خواهد گذاشت و اينجاست که بايد شرايط درست آکوستيکي را به جهت شنيدن صدايي مناسب، جدي بگيريم.

‏يکي ار مهمترين مشکلاتي که هميشه مهندسين در ايجاد يک استوديو با آن سر و کار دارند، حذف اصوات خارجي و جذب اصوات داخلي است. کساني که استوديوي خود را داخل شهر مي سازند، هميشه بايد نگران صداهاي ناهنجار قطارهاي زير زميني، ترافيک و اصوات شهري و حتي هواپيماهايي که در آن اطراف پرواز مي کنند باشند. پس من به شما توصيه مي کنم تا آنجا که امکان داريد، از فضاي مرکزي شهري فاصله گرفته و مکان استوديوتان را جاپي در نظر بگيريد که تنها نويز خارجي صداي پرندگان، باد و باران و … باشد.

‏فکر نمي کنم نيازي به توضيحات بيش از اين درباره اهميت فضاي استوديوتان باشد. در نهايت شيوه عمل شما با محل احداث استوديوتان، به شما اين امکان را مي دهد که ضمن کنترل دقيق اصوات در بهبود کيفيت ضبط و شنود نيز توانايي بيشتري داشته باشيد. اين نکته را نيز به خاطر بسپار يد که خروجي نهايي يک اثر، بستگي زيادي به استوديو اي دارد که اثر شما در آن ضبط و ميکس شده است.

‏در ادامه و به مرور، درباره چگونگي ايجاد يک استوديوي استاندارد و چگونگي شرايط مطلوب آکوستيکي صحبت خواهيم کرد.
‏تهويه هوا در استوديو ( Air Condition ‏)

‏اولين نکته در تهويه هواي استوديو اين است که هواي خارجي را از هواي داخلي جدا کنيم. يا جلوي ورود هواي خارجي را به داخل استوديو بگيريم. چرا که جا بجايي هوا و افت يا افزايش دما باعث تغيير رنگ و کوک سارها به هنگام ضبط مي شود. براي اين منظور بايد مدل هايي ار تهويه هوا را بکار ببريد که جداي جلوگيري ار ورود هواي خارجي به داخل استوديو، هواي تاره را نيز تامين کند.

‏سه بخشر اصلي تهويه هوا عبارتند از:
1. واحد کمپرسور ) ( The compressor unit : کنترل شدت سرما ‏و گرماي محيط
2. واحد جابجايي ( The fan unit ) : کنترل جابجايي و حرکت هوا 3
3. واحد کانال ها (The Ducts) : مجراهاي عبور هوا

‏اين سه واحد را مي توان به سه صورت بکار برد. در روش اول، هر سه واحد در يک مکان و به صورت يکجا استفاده مي شود. در روش دوم، از سيستم تقسيم شده اي استفاده مي کنيم، به اين صورت که واحد جابجايي هوا داخل استوديو و کمپرسور در فضاي خارجي قرار دارد و در روش سوم، واحدهاي کمپرسور و جابجايي در فضايي خارجي قرار مي گيرن و هوا به صورت بسته، داخل کانال ها حرکت مي کند و هميشه از هواي تازه بهره خواهيد برد. من روش سوم را به شما توصيه مي کنم، چرا که با قرار گرفتن دستگاه ها در محيطي خارج از استوديو، از سر و صدا و نويز بوجود آمده ار آن به دور خواهيد بود. همچنين اگر کانال هاي استوديو درست نصب شده باشند و قواعد شکست در آنها رعايت شده باشد، بدون آنکه صداي جابجايي هوا را اژ کانال ها بشنويد ، مي توانيد با اطمينان کامل به کار خود مشغول شويد .

در صورت امکان از دو واحد مجزاي تهويه هوا در استوديوتان استفاده کنيد. يا به عبارت ديگر واحد تهويه هواي اتاق فرمان را از اتاق ضبط جدا سازيد. تا از اين طريق کنترل سطح دما را در اختيار داشته باشيد و مواقعي که از اتاق ضبط استفاده نمي کنيد، از مصرف انرژي اضافي جلوگيري کنيد. کنترل دماي اتاق ها به صورت مجزا بسيار مهم است، چرا که نگه داشتن حد گرماي نرمال هنگام ضبط باعث مي شود تا بهترين حالت را براي ساز و نوازنده اش ايجاد کنيد. فرض کنيد در اتاق فرمان هستيد با چراغ هايي روشن، تجهيزات الکترونيکي و افرادي که در اين مکان حضور دارند. همه اينها باعث توليد گرماي فراواني مي شوند و گاهي اوقات حد گرما به w 2000 ‏نيز مي رسد. حال ‏اگر سطح دما را نسبت به اتاق فرمان اندازه کنيد بدون شک اتاق ضبط ي سرد  خو اهيد داشت. براي همين من دو واحد کنترل هواي مجزا را به شما توصيه مي کنم.

‏البته از سيستم هاي ارزانتري مثل Split air conditioner ‏نيز مي تو انيد استغاده کنيد که کارايي ساده و کار آمدي برايتان دارد. هنگامي که از اين دستگاه استفاده مي کنيد، بايد در اتاق مورد نظر باز باشد تا جا بجايي هواي تازه صورت گيرد. اما زماني که مشغول رکورد هستيد ، Spilt ‏را بايد خاموش کنيد تا صداي دستگاه و جابجايي سريع هوا و تغيير دما، باعث بوجود آمدن نوين و تغيير کوک در رکورد نشود به نظر من اين خلي خوب است که قبل از هر اقدامي از روي نقشه ساختمان، مسير تهويه هوا را پيدا کنيد چرا که گاهي اوقات قوانيني در ساختمان وجود دارد که شما را ملزم مي کند تا از آن براي راه اندازي سيستم تهويه هوا پيروي کنيد. پس شما هميشه بايد مواظب اين مسئله باشيد که سيستم تهويه درستي بر اساس فضاي اصلي طراحي کنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.