رزومه شرکت

کارنامه عملی اين شركت طي سالیان گذشته  بنابر فعاليت در سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصی بیانگر
تلاش در راستای ارائه هر چه بهتر طرح ها و خدمات فني  و  مهندسی ، طبق تکنولوژی های جدید و به روز دنیا ميباشد .

رزومه و فعالیت های ارائه شده درفایل ضمیمه PDF در لینک زیر موجود است :

 

نمایش فایل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.