پارتیشن اداری امروزی

همواره صاحبان صنعت محلی را به رتخ و فتخ امورکار روزانه و بازرگانی خود اختصاص داده اند و با گسترش کارو تجارت ا ین مهم اهمیت افزونی پیدا کرده است ،به گونه ای که امروزه طراحی ساختار و چیدمان و معماری دفاتر و محل های کار ازجمله صنایع مهم بشمار می آید.

در ابتدا تفاوت چندانی بین محل های کار و زندگی وجود نداشت ولی با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی طراحی تجاری استانداردهای خاص خود را تعریف نمود.پایه طراحی تجاری ، تقسیم بندی فضاهای کاری بشمار می آید و بدلیل نیازهر کار و تجارت به فضای مخصوص خود دیوارهای ثابت ،کاربرد خود را از دست داده و محصولی با مشخصات ایده آل جایگزین گردید.پارتیشن اداری عموما به سازه ای گفته میشود که اولا دارای قابلیت جابجایی داشته و دوم اینکه جداکننده ای با قابلیت دیوارهای ثابت باشد. پارتیشن های اداری بر اساس کاربری مورد نیاز در فرمها و قابلیتهای مختلفی تولید می گردد.

لزوم استفاده از پارتیشن اداری و انتخاب فرم و تیغه چینی مناسب برای هر فضای کاری را کارایی فیلد کاری و کاربری مورد نیاز آن محیط تعیین مینماید.پارتیشن اداری علاوه بر خاصیت جداکنندگی دو فضا و ایجاد اطاق ها و فضاهای جدید در تعیین میزان نور هر محیط نیز نقش داشته و میتوان میزان نور دهی و پرایوسی هر محیط کاری را با بازشو ها و میزان شیشه های پارتیشن تعیین کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.