دگردیسی اینتل

بیایید نگاهی داشته باشیم به تلاش های اینتل برای جای دادن خود در عرصه موبایل و ببینیم اشکال کار این شرکت بزرگ و نامدار، چه بود که نتوانست به موفقیت ...