دستگاه ضبط تصاویر dvr

دستگاه ضبط تصاویر dvr چیست؟ وسیله ایی است که بجز اینکه دوربین های مدار بسته آنالوگ را در یک صفحه نمایش، نشان می دهد همزمان مدیریت ضبط تصاویر را نیز ...

دوربین مدار بسته هوشمند

هنوز چندی از ظهور دوربین های مدار بسته و تکنولوژی دوربین مداربسته آنالوگ تجاری نگذشته بود که واژه هوشمندی در این سیستم ها برای اولین باردر تشخیص حرکت توسط دوربین ...