توضيحات

مشاوره و طراحی

مشاوره وطراحیبنابراصول دکوراسیون داخلی و محیط اداری روز دنیا

طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی یکی از پر اهمیت ترین و معماری داخلی جذاب ترین کارها در محل کار و حتی ادارات و سازمانها  محسوب می شود به طوری که حتی نحوه چیدمان و رنگ ها و بازی با نور در جذابیت محیط کاری,  و افزایش  آرامش و احساس راحتی و گاهی انسجام آن در تک تک افراد شاغل تاثیر گذار می باشد. زندگی ما پر از رنگ است و می توان با بهره گیری از  رنگ های گرم و شاد فضای های محیطی پیرامون خود را  شاد کنیم دکوراسیون داخلی عنصری که در شروع باید مد نظر قرارگیرد.یک چهار دیواری می تواند به عنوان اتاق کار ، بایگانی ، اتاق سرور ، یا دفتر کار شخص معین برای فعالیت های مشخصی  قرار گیرد  ، ضروری است با استفاده از عواملی چون نورپردازی و چیدمان مبلمان و دکوراسیون متناسب با ارائه کار محاسبه و اجراء گردد تا عملکرد هر یک دقیقا مشخص باشد. شکل و نظم وسایل می تواند همچون دیوار ها در یک فضا ی بزرگ ایجاد نوعی محصوریت کرده و الگوهای خاصی را به نمایش بگذارد. دکوراسیون محیط کار میتواند به عنوان یک عنصر خالص از طریق فرم اندازه و شکل خود فضاهای پیرامونی را تحت الشعاع قرار داده و حوزه فضایی را نظم بخشد همچنین نور و الگو های تاریک و روشن آن باعت می شود تا قسمتی از فضا جلب نظر کرده و در عوض از اهمیت سایر قسمت ها کاسته شود و در نتیجه فضا از این طریق تقسیم بندی می شود. هدف اصلی از انجام دکوراسیون داخلی بالا بردن زیبا سازی فیزیکی و هماهنگی آن با احساسات درونی انسان ها میباشد که جز با تاکید بر روابطی چون عاملیت و عملکرد با فرم و .. و همچنین به وسیله عناصر متعلقه و مرتبطی چون رنگ و بافت و ... میسر و مقدور نمیباشد. طراحی داخلی با بکارگیری عناصر فوق سعی در بهینه سازی فضاها و دست یابی به کارایی و کارکرد مناسب در کنار زیبایی و معانی و معناها می باشد. معماری داخلی با ایجاد مجموعه ای از باید و نباید ها و کثرت ها و کاستی ها و قرار دادن فرم در برابرفرم و فضا هندسه در برابر طبیعت ، داخل در برابر خارج و همچنین قدرت و منطق مردانه از یک سو احساسات زنانه از سوی دیگر می کوشد ارتباط معنایی و فرمال مفهوم میبخشد.در واقع معماری داخلی به وسیله ی این ترکیب می خواهد به اهداف مورد نظر خود در طراحی فضا دست یابد. طراحی داخلی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه نقش موثر دارد.محیط مناسب یعنی فضایی که بشر در آن می تواند فرغ از فشارهای نا خواسته روانی رشد کرده و شکوفا شود و این خواسته های عقلانی و منطقی هر جامعه است. بنابر این هدف طراحی داخلی بهبودعملکرد فیزیکی و روانی و دست یابی به اصول زیبا شناسی فضای داخلی است.در این میان ، اصولی که در طراحی با هدف ایجاد فضایی معمارانه در نظر گرفته می شود.

No Related Item Available