سیستم کنفرانس Realtronix

سیستم کنفرانس Realtronix جهت تجهیز سالن کنفرانس با بهره گیری از تکنولوژی  Digital CobraNet صدایی شفاف و بدون نویز را بصورن تحت شبکه و کاملا دیجیتال مهیا می سازد. سیستم ...